Játékszabályzat


A résztvevő személyek köre
A nyereményjátékban minden nagykorú (18. életévét betöltött) természetes személy vehet részt, kivéve az Ink & Co. kft. tagjai és alkalmazottai, valamint a tagok – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A nyereményjátékban való részvétel feltételei
A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2020. február 14. 20:00-ig a közzétett, Valentin napi nyereményjáték Facebook posztban leírtakat teljesíti.

A nyereményjátékban az összes kommentelő között kisorsolásra kerül 1db 25.000 Ft értékű páros tetoválás és 2db Inkness After Tattoo tetoválás utókezelő krém.

A nyereményjáték 2020. február 14. 20:00-ig tart. A sorsolás és a nyertesek kiértesítése 2020. február 14. nap 20:00-ig történik.

A nyeremény átvételének feltételei
A nyertest a Facebook-on elérhető nyilvános e-mail címére küldött levélben, Facebook Messengeren, illetve a Facebookon értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. 

Az Ink & Co Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Az Ink & Co. Kft. jogosult arra, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban résztvevők beleegyeznek, hogy az Inkness.eu Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják, amennyiben arra szükség van.

A Szervező jogai
Az Ink & Co. Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból  vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha az ajándék tetoválás nem a Játékos elképzeléseinek megfelelő kvitelben, minőségben, stb. készült el.

Az Ink & Co. Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Ink & Co. Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

Az Ink & Co. Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés
A nyereményjáték során az Ink & Co. Kft. nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

Egyéb információk
A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: hello@inkness.hu